Phụ gia chất trợ nghiền Diethanolisopropanolamine (DEIPA) 85%

Diethanolisopropanolamine (DEIPA) – Phụ gia Chất trợ nghiền

Diethanolisopropanolamine (DEIPA) chủ yếu được sử dụng trong các trợ nghiền xi măng, được sử dụng để thay thế Triethanolamine…

348 comments