Di-Octyl Phthalate (DOP) - Hóa Dẻo PVC

Di-Octyl Phthalate (DOP) – Hóa Dẻo Nhựa PVC

Dioctyl Phthalate (viết tắt là DOP hay DEHP), là một loại Phthalate, tên thương mại là PALATINOL AH, tên hóa…

34 comments
Cyclohexanone (CYC) anone – Dầu Ông Già

Cyclohexanone (CYC) anone – Dầu Ông Già

Cyclohexanone (CYC) – Dầu ông già – Anone có công thức phân tử C6H10O, là một dung môi có khả…

295 comments