Di-Octyl Phthalate (DOP) - Hóa Dẻo PVC

Di-Octyl Phthalate (DOP) – Hóa Dẻo Nhựa PVC

Dioctyl Phthalate (viết tắt là DOP hay DEHP), là một loại Phthalate, tên thương mại là PALATINOL AH, tên hóa…

34 comments